Súborný katalóg reg. knižníc BBSK - Katalog Clavius
Hlavná stránka katalógu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

Wörterbuch für das Feld Thema - Teil U  

LANius


Teilen : 1-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
, zurück

Für die langsame Verbindung : U-Uch, Ui-Um, Un-Us, Uš-Už
  << Suchen in allen Materialien - hier sind benutzte Termini : >>  
ú (1)
U2 (skupina anglická, 1979.. (1)
ubližovanie sebe samému (1)
ubytovacie podniky (1)
ubytovacie služby (2)
ubytovacie zariadenia (7)
ubytovanie (5)
ubytovne (1)
UC (2)
úcta (3)
úcta k životu (1)
uctievanie mŕtvych (1)
účasť (2)
účasť na riadení (1)
účasť USA (1)
účasť USA Slovenské národn.. (1)
účasť vojna svetová 1939-1.. (1)
účastníci Super Star (1)
učebé texty (1)
učebice vysokých škôl (5)
učebn. stred. pedag. škôl (1)
učebné činnosti (1)
učebné osnovy (4)
učebné plány (3)
učebné pomôcky (32)
učebné pomôcky pre stredné.. (1)
učebné pomôcky pre študent.. (1)
učebné pomôcky pre študent.. (1)
učebné texty (>99)
učebné texty pre vysoké šk.. (1)
učebné texty vysokoškolské (3)
učebnica (>99)
učebnica angličtiny (19)
učebnica dejepisu (2)
učebnica matematiky (1)
učebnica nemčiny (2)
učebnica pre 7. ročník (1)
učebnica pre samoukov (1)
učebnica pre VŠ (2)
učebnica pre zdravotné ško.. (1)
učebnica prvácka (69)
učebnica rumunčiny (1)
učebnica ruštiny (3)
Učebnica stredoškolská (1)
učebnica španielčiny (3)
učebnica vysokoškolská (6)
učebnica vysokoškolské (2)
učebnica vysokých škôl (1)
Učebnica zvuková (1)
Učebnica-latinčina (1)
učebnice (>99)
učebnice anglické (25)
učebnice angličtiny (7)
učebnice autoškôl (1)
učebnice bankovníctvo (1)
učebnice bulharské (1)
učebnice cudzích jazykov (4)
učebnice doškoľov (1)
učebnice doškoľovacieho st.. (6)
učebnice ekonomika (1)
učebnice francúzske (8)
učebnice francúzštiny (2)
učebnice gymnázií (5)
učebnice hospodárstvo (1)
učebnice informatika (1)
učebnice jazykové (25)
učebnice latinčiny (3)
učebnice materializmus dia.. (1)
učebnice medicína (1)
učebnice nemčiny (20)
učebnice numerológie (1)
učebnice obchod (1)
učebnice pedag. akadémií (.. (1)
učebnice pre anglicky hovo.. (1)
učebnice pre autoškoly (4)
učebnice pre bakalárske št.. (1)
učebnice pre cudzincov (8)
učebnice pre deti
učebnice pre fyzioterapeut.. (1)
učebnice pre gymnáziá (4)
učebnice pre kurzy (1)
učebnice pre ĽŠU (6)
učebnice pre mládež (2)
učebnice pre MŠ (1)
učebnice pre najmenších (3)
učebnice pre osemročné gym.. (1)
učebnice pre OŠ (1)
učebnice pre podnikateľov (1)
učebnice pre pokročilých (3)
učebnice pre samoukov
učebnice pre slavistov (1)
učebnice pre SŠ (>99)
učebnice pre SŠ (OA) (1)
učebnice pre SŠ a SOU (3)
učebnice pre stredné školy (32)
učebnice pre SZŠ (2)
učebnice pre školy učň (1)
učebnice pre špeciálne zák.. (1)
učebnice pre učilište (1)
učebnice pre VŠ (>99)
učebnice pre výtvarné školy (1)
učebnice pre začiatočník (1)
učebnice pre začiatočníkov (4)
učebnice pre základné školy (4)
učebnice pre ZDŠ (2)
Učebnice pre ZŠ (1)
učebnice pre ZŠ (>99)
učebnice pre ZŠ (1.roč.) (1)
učebnice pre ZŠ (5.-8.roč.) (1)
učebnice pre ZŠ a SŠ (2)
učebnice pre ZŠ s vyučovac.. (1)
učebnice pre ZŠ s vyučovac.. (1)
učebnice reštaurácie (1)
učebnice ruštiny (2)
učebnice SŠ (1)
učebnice stred. ekonomický.. (1)
učebnice stred.odb. škôl (1)
učebnice stred.pedag.škôl (1)
učebnice stred.pedag.škôl.. (1)
učebnice stredných odborný.. (3)
učebnice stredných odborný.. (1)
Učebnice stredných škôl (2)
učebnice stredných škôl (>99)
učebnice stredných škôl ne.. (1)
učebnice stredných škôl po.. (1)
učebnice stredoškolské (>99)
učebnice stredých škôl (1)
učebnice systémy informačné (1)
učebnice španielčiny (1)
učebnice veda biologická (1)
učebnice VŠ
učebnice VŠ pre cudzincov (7)
učebnice vysokoškolské (>99)
učebnice vysokoškolské inf.. (1)
učebnice vysokoškolské kni.. (1)
učebnice vysokoškolské mak.. (1)
učebnice vysokoškolské mys.. (1)
učebnice vysokoškolské oso.. (1)
učebnice vysokoškolské psy.. (2)
učebnice vysokoškolské ras.. (1)
učebnice vysokoškolské síd.. (1)
učebnice vysokoškolské slo.. (1)
učebnice vysokoškolské ško.. (1)
učebnice vysokoškolskévých.. (1)
učebnice vysokých škol (5)
učebnice vysokých škôl (>99)
učebnice vysokýchn škôl (1)
učebnice základných škôl (74)
učebnice základných škôl (.. (1)
Učebnice-tvorba-výroba (1)
učebniíce stredných škôl (1)
učebný štýl (2)
účelové publikácie (1)
učenbnice ľudových škôl um.. (1)
učenci (1)
učenci renesanční (1)
Učení-psychologie (2)
učenia (1)
učenia filozofické (4)
učenice vysokoškolské (1)
učenie (>99)
učenie adventizmu (18)
učenie bez stresu (1)
učenie Bratia Ružového Krí.. (1)
učenie buddhizmu (1)
učenie Buddhovo (3)
učenie budhizmu (9)
učenie duchovné (3)
učenie Empedokla (1)
učenie hinduizmu (3)
učenie hrou (5)
učenie chasidské (1)
učenie indické (1)
učenie islamu (5)
učenie Ježišovo (1)
učenie judaizmu
učenie Kantovo (1)
učenie katolíckej cirkvi (8)
učenie kooperatívne (1)
učenie kresťanské (2)
učenie marxisticko-leninské (1)
učenie mystické (1)
učenie náboženské (5)
učenie programované (1)
učenie psychológia (1)
učenie sa (4)
učenie sociálne (1)
učenie taoizmu (2)
učenie védizmu (2)
učenie východné (2)
Učenie-pomôcka (1)
učenie-psychologické aspek.. (3)
Učenie-uľahčenie (1)
učenie-vyučovanie-skúška-t.. (1)
Účes (1)
účesy
účesy-687.552.3 (9)
účesy-dejiny (1)
Účesy-prehliadka-rady (1)
Účesy-strihy (1)
Účesy-úprava (1)
učiaca sa organizácia (2)
učiľ šľachtickú mláde (1)
učilište poľnohospodárske (2)
učilište stredné odborné (2)
účinky
účinky liečivé
účinky liekov (2)
účinky negatívne (2)
účinky sociálne (1)
účinky terapeutické (2)
účinky vedľajšie (1)
účinnosť a platnosť práva (1)
učiteľ (33)
učiteľ a rodič (3)
učiteľ a žiak (63)
učiteľ triedny (1)
Učiteľ-didaktika (1)
Učiteľ-etika (1)
Učiteľ-psychológia (4)
Učiteľ-výkonnosť (1)
učiteľ-žiak (1)
Učiteľ-žiak-komunikácia (1)
učitelia (>99)
učitelia cviční (1)
učitelia dejepisu (2)
učitelia materských škôl (9)
učitelia vysokoškolskí (1)
učitelia základných škôl (5)
učitelia ZŠ (1)
učitelia-Slovensko-stor. 20 (1)
učiteľky (2)
učiteľky materských škôl (3)
učiteľská profesia (23)
učiteľská učebnica (2)
učiteľské (1)
učiteľské profesie (2)
učiteľstvo (1)
učiteľstvo profesijných pr.. (3)
Učiteľstvo-problematika (1)
učivo - ZŠ (3)
učivo stredných škôl
učivo stredoškolské (42)
učivo základnej školy (1)
učivo základných škôl (25)
učni (3)
Učňovská škola vo Zvolene (1)
učovanie (1)
účtová osnova a postupy úč.. (1)
účtovanie (3)
účtovanie technického rozv.. (1)
Účtovanie-osnova (1)
Účtovanie-zbierka (1)
účtovné štandardy (2)
účtovné zákony (1)
účtovné závierky (1)
účtovnictvo (1)
účtovníctvo (>99)
účtovníctvo jednoduché
účtovníctvo jednoduché-657.. (1)
účtovníctvo jednoduché-nov.. (1)
účtovníctvo jednoduché-ope.. (1)
účtovníctvo jednoduché-pre.. (1)
účtovníctvo jednoduché-prí.. (1)
účtovníctvo manažérske (1)
Účtovníctvo mzdové (2)
účtovníctvo mzdové (7)
účtovníctvo nákladové (1)
účtovníctvo podnikové (1)
účtovníctvo podvojné (58)
účtovníctvo podvojné-657.12 (3)
účtovníctvo podvojné-subje.. (1)
účtovníctvo podvojné-zákla.. (1)
účtovníctvo pre podnikateľ.. (1)
účtovníctvo spoločnosti s.. (1)
účtovníctvo v peňažných ús.. (1)
účtovníctvo vnútropodnikové (1)
účtovníctvo-odpisy (1)
účtovníctvo-podnikatelia (1)
účtovníctvo-položky opravn.. (1)
účtovníctvo-prechod z podv.. (1)
Účtovníctvo-príklady (2)
Účtovníctvo-príručka (1)
Účtovníctvo-rady (1)
účtovníctvo-texty učebné (1)
účtovníctvo-účtovanie tech.. (1)
Účtovníctvo-základy (2)
Účtovníctvo-závierka (1)
účtovníctvo-zmeny vedenia (1)
účtovnícvo (5)
Účtovnícvo-príručka (1)
účty (6)
účty devízové (1)
účty národné (1)
účty-evidencia analytická (1)
údaje (1)
údaje biografické (1)
údaje demografické (1)
údaje diagnostické (1)
údaje faktografické (1)
údaje nastavovacie (1)
údaje štatistické
Údaje technické (1)
údaje technické (8)
údaje-ochrana (1)
udalosti
udalosti dejinného významu (3)
udalosti historické
udalosti každodenné (1)
udalosti kultúrnopolitické (1)
udalosti medzinárodné (1)
udalosti neobvyklé (7)
udalosti okolo mníchovskej.. (1)
udalosti politické (1)
udalosti skutočné (2)
udalosti skutočné (Titanic.. (1)
udalosti športové (1)
udalosti vnútropolitické (22)
udalosti vojnové (3)
udalosti významné (4)
udalosti-spomienky-záznamy (2)
údenárstvo (1)
údenie (2)
údeniny (2)
udiarne
údie (1)
udobník slovenský, 1954- (1)
údolia (1)
Údolie kráľov (Egypt) (2)
Údolie kráľov(Egypt) (1)
udržateľná spotreba a výro.. (2)
udržateľnosť trvalá (1)
udržateľný cestovný ruch (2)
udržateľný rozvoj (5)
údržba (>99)
údržba a opravy (23)
údržba a opravy počítače (1)
údržba automobilu (1)
údržba magnetofóny (1)
údržba motorových vozidiel (4)
údržba obnova strechy (1)
údržba strojov (4)
Údržba-metódy (1)
údržby (2)
udržiavanie (4)
udržiavanie domácností (1)
udržiteľný rozvoj (1)
Uffizi (1)
UFO
UFO-001.94 UFO (24)
UFO-domnienky-pozorovania (1)
UFO-kontakty (1)
UFO-problematika (1)
UFO-svedectvá (1)
UFO-tajomstvá (1)
UFO-výskyt (1)
UFO-záhada (1)
UFO-záhada-skutočnosť (1)
UFO-záhady (1)
ufológia (1)
Uganda (5)
Ugrofíni (1)
Uhel, Jaroslav maliar slov.. (1)
Uher, Peter, z. 2009 (1)
Uher, Rudolf (1)
Uher, Rudolf (slovenský so.. (1)
Uher, Rudolf sochár sloven.. (2)
Uher, Rudolf(sochár sloven.. (1)
Uher-život (1)
uhlie (1)
Uhlie-spaľovanie (1)
uhorky (2)
uhorská šľachta (1)
Uhorskai, Pavel generálny.. (1)
Uhorskai, Pavel slovenský.. (1)
Uhorskai, Pavol evanjelick.. (1)
Uhorské (1)
Uhorské (obec Novohradu) (1)
Uhorsko (69)
Uhorsko -dejiny (1)
Uhorsko-19. stor (1)
Uhorsko-dejiny (24)
Uhorsko-dejiny-1848-1849 (1)
Uhorsko-M. Bel (1)
Uhorsko-národnostné pomery (1)
Uhorsko-Slováci (1)
Uhorsko-spoločnosť a polit.. (1)
Uhorsko-stredovek (1)
Uhorsko-taverníctvo-práva (1)
uhorský kráľ (1)
Uhri-dejiny (1)
Uhrovec-život (1)
uchádzanie o zamestnanie (1)
ucho (4)
ucho stredné (1)
uchovávanie (4)
Úchylka sexuálna (1)
Uitz, Béla (maliar, grafik.. (1)
Ujváry, Zoltán, etnograf,.. (1)
UK vz. 59 (1)
ukazovatele ekonomické (1)
ukazovatele štatistické (8)
úkazy prírodné (1)
ukážky (4)
ukážky notové (3)
ukážky praktické (3)
ukončenie (2)
ukončenie pracovného pomeru (1)
ukončenie projektu (1)
Ukrajina (19)
Ukrajina-dejiny (2)
Ukrajina-ľud (1)
Ukrajina-partner obchodný (1)
Ukrajinci (4)
ukrajinčina (22)
Ukrajinčina-slovník (2)
ukrajinská literatúra (32)
ukrajinská literatúra ľudo.. (1)
ukrajinské (6)
ukrajinské príbehy (4)
ukrajinské rozprávky (1)
ukrajinsko-české slovníky (3)
ukrajinský jazyk (5)
ukrižovanie (2)
ukrižovanie Ježiša Krista (1)
úľavy pracovné-študujúci p.. (1)
ulcerózna kolitída (1)
ulica (1)
ulice (1)
ulice v Lučenci (6)
ulitníky (3)
ulity (2)
Ullmann, Liv, (nórska diva.. (1)
úloha (3)
úloha masmédií (3)
úlohy
úlohy a cvičenia (1)
úlohy a riešenia (1)
úlohy aktuálne (3)
úlohy domáce (1)
úlohy komplexné (1)
úlohy modelové (1)
úlohy riešené (4)
úlohy rodiny (1)
úlohy slovné (2)
úlohy vybrané (4)
úlohy z fyziky (1)
úlohy zábavné (1)
úlohy zložité (1)
Úlohy-cvičenia-diktáty (1)
Úlohy-logika-riešenie (1)
úložné priestory (1)
úložný nábytok (1)
ultrasonografia (1)
Ultrasonografia-orgány bru.. (1)
ultrazvuk (8)
ultrazvuková diagnostika (1)
ultrazvukové vyšetrenie (1)
umelá inteligencia
umelá inteligencia-filozof.. (2)
umelá inteligencia-prognózy (1)
umelci (25)
umelci českí (8)
umelci divadelní (2)
umelci filmoví (2)
umelci hudobní (1)
umelci maďarskí (4)
umelci Novohradu (4)
umelci ruskí (1)
umelci slovenskí (3)
umelci svetoví (1)
umelci svetoví - dialógy (1)
umelci talianski (1)
umelci tvoriví (3)
umelci výtvarní (18)
umelci výtvarní (život a d.. (1)
umelé balady (1)
umelé kvety (1)
umelé nástrahy (2)
umelé oplodňovanie (1)
umelé prerušenie (1)
umelé rozprávky so súčasno.. (1)
umelecká avantgarda (2)
umelecká fotografia (9)
umelecká fotografia-Sloven.. (1)
umelecká inšpirácia (2)
umelecká keramika (31)
umelecká kritika (4)
umelecká kronika (1)
umelecká literatúra (>99)
umelecká výchova (2)
umelecká výroba textílií (1)
umelecká výzdoba (1)
umelecké diela (22)
umelecké diela zo skla (1)
umelecké drotárstvo (3)
umelecké festivaly (3)
umelecké festivaly a prehl.. (1)
umelecké fotografie (18)
umelecké hnutie (3)
umelecké hrnčiarstvo (1)
umelecké kováčstvo (4)
umelecké moderné smery (2)
umelecké námety (9)
umelecké obrazy (1)
umelecké pam (1)
umelecké pamiatky (19)
umelecké pamiatky-Egypt (1)
umelecké pamiatky-Slovensko (2)
umelecké poklady (2)
umelecké poklady-Slovensko (1)
umelecké práce (>99)
umelecké práce z papiera (4)
umelecké predmety (3)
umelecké predmety z dreva (1)
umelecké preklady (1)
umelecké preklady, slovens.. (2)
umelecké remeslá (63)
umelecké remeslá-dejiny (1)
umelecké sklárstvo (1)
umelecké sklo (4)
umelecké skupiny (1)
umelecké slohy (22)
umelecké smery (4)
umelecké smery a školy (2)
umelecké smery moderné (1)
umelecké spracovanie (1)
umelecké spracovanie dreva (1)
umelecké spracovanie kovov (4)
umelecké spracovanie kože (1)
umelecké stvárnenie (2)
umelecké súťaže (1)
umelecké sympóziá (1)
umelecké školy (2)
umelecké šperky (2)
umelecké štýly
umelecké texty (2)
umelecké tkanie (1)
umelecké výstavy (1)
umelecké zámočníctvo (1)
umelecké zbierky (24)
umelecké združenia (1)
umeleckí kritici (1)
Umeleckohistorické múzeum (1)
umelecký akt (1)
umelecký nábytok (5)
umelecký prednes (4)
Umelecký preklad (4)
umelecký štýl (1)
umemie-druhy (1)
Umění (1)
umenia bojové (8)
umenie (>99)
umenie -dejiny (39)
umenie 19. stroročia (1)
umenie 20. storočia (1)
umenie a krajina (1)
umenie a kultúra (1)
umenie a náboženstvo (1)
umenie a spoločnosť (1)
umenie abstraktné (6)
umenie afgánske (1)
umenie africké (6)
umenie Afriky (2)
umenie alchymistické (5)
umenie alternatívne (1)
umenie americké (5)
umenie angažované (2)
umenie antické (7)
umenie barokové (3)
umenie bizantské (1)
umenie Blízkeho východu (1)
umenie bojové (59)
umenie bojové (Tai-Chi Chi.. (1)
Umenie bojové ázijské (1)
umenie bojové ázijské
Umenie bojové-základy (1)
umenie budhistické (2)
umenie byzantské (8)
umenie české (54)
umenie čínske
umenie čínske bojové (1)
umenie dekoratívne (9)
umenie divadelné
umenie domorodé (1)
umenie dramatické
umenie dramatické české (1)
umenie estetika (1)
umenie etruské (1)
umenie filmové (56)
umenie Flámske (2)
umenie francúzske (1)
umenie Francúzske
umenie germánske (1)
umenie gotické (20)
umenie grafické (2)
umenie grécke (6)
umenie gruzínske (1)
umenie helénske (1)
umenie Holandské (5)
umenie hudobné (1)
umenie husliarske (1)
umenie impresionistické (3)
umenie indické (5)
umenie insitné (7)
umenie intuitivné (1)
umenie intuitívne (1)
umenie islamské (4)
umenie japonské (4)
umenie javiskové (2)
umenie kambodžské (1)
umenie keltské (3)
umenie klavírne (1)
umenie knižné (3)
umenie konceptuálne (1)
umenie kórejské (1)
umenie kováčske (1)
umenie kované (1)
umenie kresťanské (17)
umenie Kréty (2)
umenie kuchárske (1)
umenie kvetinárske (4)
umenie literárne (1)
umenie ľudové (54)
umenie ľudové slovenské (7)
umenie ľudové slovenské ... (1)
umenie ľudové-Slovensko (1)
umenie maďarské (2)
umenie maliarske (3)
umenie meditácie (1)
umenie milovať (4)
umenie milovať básne didak.. (1)
umenie moderné (17)
umenie mongolské (1)
umenie moslimské (1)
umenie naivné (2)
umenie nemecké (2)
umenie neskorogotické (3)
umenie novodobé (1)
umenie odievania (1)
umenie op-art (1)
umenie orientálne (2)
umenie Orientu (1)
umenie pastierske (6)
umenie počítačové (1)
umenie pohybové (8)
umenie poľské (2)
umenie praveké (17)
umenie predaja (3)
umenie predhistorické (7)
umenie predkolumbovké (2)
umenie prehistorické (1)
umenie prežiť (1)
umenie primitívne (5)
umenie ranokresťanské (1)
umenie rečnícke (8)
umenie renesančné (5)
umenie reprodukčné (1)
umenie rezbárske (1)
umenie Rimanov (2)
umenie rímske (3)
umenie románske (9)
umenie románskeK (1)
umenie rozhlasové (1)
umenie rumunské (1)
umenie ruské (26)
umenie sakrálne (1)
umenie sklárske (2)
umenie slovanské (1)
umenie sloven (1)
umenie slovens (1)
umenie slovenské
umenie sociálne (1)
umenie sochárske (3)
umenie sovietske (3)
umenie staroveké (23)
umenie stavebné (1)
umenie staviteľské (22)
umenie Strednej Ázie (2)
umenie strednej Ázie (1)
umenie stredoveké
umenie svetové (5)
umenie talianske (2)
umenie talianské (8)
umenie textilné (3)
umenie užité
umenie úžitkové (22)
umenie vizuálne (2)
umenie vizuálne americké (1)
Umenie vojenské (1)
umenie výtvarné (>99)
umenie výtvarné americké (1)
umenie výtvarné české (5)
umenie výtvarne francúzske (1)
umenie výtvarné maďarské (1)
umenie výtvarné nemecké (1)
umenie výtvarné slovenské
umenie výtvarné svetové (1)
umenie výtvarné talianske (1)
Umenie výtvarné-drevo (1)
Umenie výtvarné-ilustrátori (1)
Umenie výtvarné-prehľad (1)
umenie západnej Európy (1)
umenie západoeurópske (1)
umenie žiť (2)
umenie- slovenské (1)
Umenie-bojové (1)
Umenie-bývanie (1)
Umenie-dejiny (5)
Umenie-diela (1)
Umenie-divadlo bábkové (1)
Umenie-folklór (1)
Umenie-fotografie (1)
Umenie-história (1)
Umenie-hra (1)
Umenie-kreslenie (2)
Umenie-lexikón (1)
Umenie-maliarstvo (1)
Umenie-práce ručné (1)
Umenie-prehľad (1)
Umenie-príručka (2)
Umenie-renesancia (5)
Umenie-sociológia (1)
Umenie-teória (1)
Umenie-tvorivosť-techniky (1)
Umenie-výchova (1)
Umenie-záhrady (1)
umierajúci
umieranie (62)
umieranie a smrť (1)
umieranie-duchovné chápanie (3)
umieranie-psychologické ap.. (1)
umieranie-psychologické as.. (1)
UML (3)
UML (jazyk program.) (1)
Umlauf, Eva, 1942- (1)
umneie svetové (1)
úmrtia (5)
úmrtie (2)
únava (22)
underground (2)
Unemployed (1)
Unemployment (2)
UNESCO (39)
UNESCO -Zoznam svetového k.. (1)
UNESCO-Zoznam svetového ku.. (1)
únia (1)
Únia Európska
únia európska (4)
Únia Európska-problémy (1)
únia menová (1)
uniformy (5)
uniformy rumunské (1)
uniformy vojenské
úniky daňové (1)
úniky ilegálne (1)
UNIMARC (formát výmen. med.. (5)
UNIMARC (formát) (1)
UNIMARC formát (4)
UNIMARC(Autority (formát v.. (1)
UNIMARC/AUTORITY (formát) (1)
United States (1)
United States of America (3)
United States-economic rel.. (1)
United States-foreign rela.. (1)
United States-politics and.. (1)
Universalism (philosophy) (1)
Universe (3)
Universities (1)
univerzalizmus (1)
univerzalizmus (filozofia) (1)
univerzálne encyklopédie
univerzálne zákony (1)
univerzita (1)
Univerzita Karlova (1)
Univerzita Komenského v Br.. (5)
Univerzita Matej Bela (Ban.. (1)
Univerzita Mateja Bela (Ba.. (1)
Univerzita Mateja Bela v B..
Univerzita Mateja Bela, Ba.. (1)
Univerzita veterinárskeho.. (1)
Univerzitná knižnica
Univerzitná knižnica (Brat.. (4)
Univerzitná knižnica, Brat.. (3)
univerzitné romány (4)
univerzity (8)
univerzity tretieho veku (2)
univerzity-Česko (1)
univerzity-dejiny (1)
UNIX (operačný systém) (1)
UNIX (systém operačný) (3)
únos dievčatka (1)
únos prezidentovho syna (1)
únosy (7)
únosy detí (2)
UP
up (1)
úpadok (2)
upevňovanie (1)
upíri (72)
upírska séria (1)
upírske romány (27)
úplatkárstvo (23)
úplatky (2)
uplatnenie (20)
uplatňovanie (1)
úpolové cvičenia (1)
úpolové športy (2)
upratovanie
upratovanie domácnosti (1)
upratovanie-psychologické.. (2)
úprava
úprava digitálnych fotogra.. (1)
úprava energie (4)
úprava farebmá (1)
úprava fotografií (1)
úprava grafická (1)
úprava kovov (2)
úprava kuchynská (1)
úprava kvetinová (1)
úprava materiálov (1)
úprava medzinárodnoprávna (1)
úprava normalizovaná (2)
úprava obrázkov (1)
úprava okolia (2)
úprava okolia domu (1)
úprava písomností (2)
úprava podnikania (1)
úprava povrchová (3)
úprava právna (4)
úprava spánku (1)
úprava stavba domy dedinské (1)
úprava stavieb pre zdravot.. (1)
úprava stolov (1)
úprava textu (1)
úprava vlasov (4)
úprava vody (5)
úpravníctvo (1)
úpravy (27)
úpravy bytové (2)
úpravy dekoratívne (1)
úpravy fotografií (1)
úpravy chemické (1)
úpravy kuchyne bytové zari.. (1)
úpravy populárne (33)
úpravy povrchové (1)
upravy právne (1)
úpravy právne (7)
úpravy stavebné (2)
Úpravy tepelné (1)
úpravy v byte (1)
úpravy vonkajšie (1)
úpravy záhrad (1)
úpravy záhradné (1)
Úrad priemyselného vlastní.. (2)
úradné dokumenty (1)
úradné spisy (1)
úradníci (5)
úradný štátny jazyk (2)
úrady katastrálne-adresár (1)
úrady práce (1)
úrady práce národné-adresá.. (1)
úrady zastupiteľské zahran.. (1)
Uran-ložiská (1)
Úraz pracovný (1)
úrazová prevencia (1)
úrazové poistenie (2)
úrazy (27)
úrazy a nehody (3)
úrazy banské (2)
úrazy dýchacích ciest (1)
úrazy pracovné (9)
úrazy z povolania (1)
úrazy zubov (1)
Úrazy-choroby-odškodnenie (1)
Urban (1)
urban fantasy (2)
Urban, Josef, 1965- (1)
Urban, Jozef (1)
Urban, Jozef, 1964-1999 (1)
Urbán, Károly, farár refor.. (1)
Urban, Michaela, 1988- (1)
Urban, Milo (3)
Urban, Milo slovenský spis.. (3)
Urban, Milo spisovateľ slo.. (1)
Urban, Milo, 1904-1982 (3)
Urbančok jazykovedec (1)
Urbančok riaditeľ Odborové.. (1)
Urbánek, Ferko (slovenský.. (2)
Urbánek, Ferko, 1859-1944.. (1)
Urbaníková, Eva, 1976- (2)
Urbanism (1)
urbanistika (6)
urbanizácia (9)
urbanizmus
Urbanizmus-mestá (2)
Urbanizmus-slovník (1)
urbanizmus-sociálne aspekty (1)
Urbánková, Naďa, (speváčka.. (1)
Urbanová, Eva česká operná.. (1)
urbáre (1)
urbársky zákon (1)
Urbásek, Miloš, (maliar sl.. (1)
určovanie (41)
určovanie cien (1)
určovanie času
určovanie druhov (1)
urgentná medicína
urieknutie (2)
urinoterapia
Urmince (1)
urob si sám
Úroda-skladovanie (1)
Úroda-uchovanie (1)
úrokovanie (2)
úroky z omeškania (1)
urolitiáza (1)
Urolitiáza-liečba (1)
urologia (2)
Urológia (2)
urológia (19)
Urológia-príručka (2)
urologické operácie (1)
úroveň (3)
úroveň ekonomická (1)
úroveň životná (26)
Urpín (folklórny súbor) (1)
Ursiny, Dežo (1)
Ursíny, Dežo, (slovenský h.. (1)
Ursíny, Dežo, (slovenský s.. (1)
Ursiny, Dežo, 1947-1995 (2)
Ursíny, J. (1)
Ursiny, Jakub, 1977- (1)
Ursíny, Ján politik sloven.. (1)
Ursíny, Ján, (politik slov.. (1)
Ursíny, Ján, 1896-1972 (1)
uruguajská literatúra (6)
Uruguay (5)
Uruguaye (1)
Urx (1)
Urx, Edo (2)
Urx-dielo (1)
Urx-život (1)
Urx-život-dielo (1)
urýchlenie (1)
úryvky (6)
úryvky literárne (3)
úryvky z diel (1)
úryvok (2)
US (1)
ús (1)
USA (>99)
USA (r.1988) (1)
USA (United States of Amer.. (4)
USA Izrael (1)
USA Veľká Británia (1)
USA-73
USA-821.111(73) (1)
USA-dejiny (2)
USA-dejiny-vojny (1)
USA-management (1)
USA-politika (2)
USA-právo (1)
USA-sprievodca (2)
uschovávanie potravín (1)
uskladňovanie (2)
úslovia (6)
úslovia porekadlá príslovia (1)
USO (neznáme podmorské obj.. (1)
usp (1)
uspávanie detí (1)
uspávanky (17)
úspech (>99)
úspech finančný (1)
úspech obchodný (1)
úspech profesný (1)
úspech v podnikaní (34)
úspech všeobecný (9)
úspech--psychologické aspe.. (1)
úspech-duchovné aspekty (2)
Úspech-motivácia (1)
úspechy (21)
úspešnosť (>99)
úspešný muž (1)
úspešný život (1)
úspora (4)
úspora energie (26)
úspora materiálu (1)
usporiadanie (1)
usporiadanie európskych po.. (1)
usporiadanie po rozvode (1)
usporiadanie povojnové (1)
usporiadanie územné (8)
úsporná energia (1)
úsporné opatrenia v domácn.. (1)
úspornosť energetická (1)
úspory (3)
úspory v domácnosti (1)
ústa (3)
ustanovizne kultúrne (1)
ustanovizne vedecké (1)
Ústav orientalistiky Slove.. (1)
Ústav pamäti národa (Brati.. (2)
ústava (36)
ústava americká (1)
ústava ČSSR (2)
ústava EÚ (2)
ústava európska (2)
ústava PĽR (1)
Ústava Slovenskej republiky (3)
ústava Slovenskej republiky (6)
Ústava Slovenskej republik.. (1)
Ústava SR (1)
ústava SR
Ústava Stadionova (marcová) (1)
ústava USA (1)
Ústava-ČSSR (1)
ústava-dejiny (1)
ústava-Európa (1)
Ústava-Platón (1)
Ústava-Slovensko (3)
ústava-Slovensko (2)
Ústava-Slovensko-školy (1)
Ústava-zákon (1)
ústavná starostlivosť
ústavná výchova (1)
Ústavná zmluva Európskej ú.. (1)
ústavné právo
ústavné právo -dejiny (1)
ústavné právo-dejiny (1)
ústavné právo-krajiny Euró.. (1)
ústavné právo-Slovensko (3)
ústavné právo-Spojené štát.. (1)
ústavné súdnictvo (2)
ústavné súdy (1)
ústavné systémy (2)
ústavné zákony (1)
ústavné zmluvy (1)
ústavnosť (2)
ústavnosť rozhodovania (1)
Ústavný súd (1)
ústavný súd (2)
Ústavný súd SR (19)
ústavy (19)
ústavy členských štátov EÚ (2)
ústavy detské (1)
ústavy európske (1)
ústavy finančné (1)
ústavy liečebné (4)
ústavy sociálnej starostli.. (6)
ústavy vedecké (1)
Ústi n.Labem (1)
Ústí nad Labem (1)
ústna dutina (2)
ústna hygiena (1)
ústna komunikácia (3)
ústna slovesnosť (2)
ústredie metodické (1)
Ústredná knižnica pre nevi.. (1)
ústredné orgány (3)
ústredne telefónne (1)
ústredne telefónne pobočko.. (1)
ústroje dýchacie (2)
ústroje zrakové (1)
ústrojenstvo dýchacie (4)
ústrojenstvo močovo-pohlav.. (20)
ústrojenstvo pohybové (1)
ústrojenstvo zažívacie (1)
usudzovanie (1)
usudzovanie praktické (1)
Uškert, Tibor filozof a sp.. (1)
Uština-učebnica (1)
utečenci (19)
Utekáč (Slovensko) (4)
Utekáč (Slovensko)-dejiny (2)
úteky z väzenia (3)
Útes korálový (1)
utesňovanie (1)
útesy koralové (4)
utilitarizmus (2)
útoky jadrové (1)
útoky SAS (2)
útoky zvierat (2)
utópia (7)
utopické romány (3)
utopický socializmus (1)
utópie (1)
utopistická filozofia (1)
utopistické (1)
utopistický román (1)
utopizmus (8)
utopizmus filozofia (1)
útovníctvo-pamiatky kultú (1)
Utrilla, Maurice (1)
Utrillo, Maurice (francúzs.. (2)
Utrillo, Maurice francúzsk.. (1)
utrpenie
utrpenie Ježiša Krista (1)
utrpenie-duchovné chápanie (2)
útulky (1)
útulky pre zvieratá (2)
utváranie (1)
útvary (1)
útvary hudobno-dramatické (25)
útvary literárno-hudobné
útvary pracovné (2)
útvary scénické (1)
útvary štátne (3)
útvary tajné (1)
útvary vojenské (3)
UV (2)
úvahy (>99)
úvahy a rozjímania (4)
úvahy etické (3)
úvahy filozofické (>99)
úvahy filozofické kozmológ.. (1)
úvahy filozofické svetonáz.. (1)
úvahy filozoficko-historic.. (1)
úvahy filozoficko-nábožens.. (1)
úvahy filozoficko-psycholo.. (4)
úvahy humoristické (1)
úvahy kritické (1)
úvahy literárnohistorické (2)
úvahy myslenie pozitívne (1)
Úvahy náboženské
úvahy náboženské (55)
úvahy nábožensko-filozofic.. (1)
úvahy o láske (1)
úvahy o umení (1)
úvahy o živote (2)
úvahy pedagogicko-filozofi.. (2)
úvahy politické (1)
Úvahy politické-okupácia r.. (1)
úvahy politicko-filozofické (3)
úvahy politicko-historic (1)
úvahy predhistória (1)
úvahy prognostické (1)
úvahy psychologické (2)
úvahy sociálno-psychologic.. (1)
úvahy sociologické (3)
úvahy spoločensko-kritické (1)
úvahy teológia fyzikálna (1)
úvahy teologické (2)
úvahy teoretické (1)
úvahy vedecké (1)
Úvahy-(láska, manželstvo) (1)
Úvahy-komentáre (1)
uvahy-štúdie-polemiky (1)
Úvahy-výskumy-život posmrt.. (3)
uvedomenie triedne (1)
úverové riziko (2)
úvery (8)
úvery devízové (1)
úvery hypotekárne (5)
úvery lombardné (1)
úvery podnikateľské (1)
úvery rizikové (1)
úvery stavebné (1)
úvod
úvod do filozofie (5)
úvod do psychológie (2)
úvodníky (1)
úvody (3)
ÚVTEI-činnosť (1)
uýčlánky (1)
uzávierka účtovná (za r. 1.. (1)
uzavrenie obchodov (1)
Uzbekistan (2)
uzdravenie (6)
uzdravovanie (24)
uzdravovanie-duchovné aspe.. (3)
uzdravovanie-kresťanské ch.. (1)
uzdravovanie-náboženské as.. (1)
územia (2)
Územia chránené (2)
územia chránené
územia chránené veľkoplošné (1)
územia sveta (2)
územia vtáčie (2)
územie (2)
územná analýza (1)
územná ochrana (1)
územná samospráva (27)
územná správa (1)
územné celky (1)
územné konanie (1)
územné plánovanie (4)
územné plány (1)
územné zmeny (1)
územný rozvoj (5)
úzkokoľajové trate (1)
úzkosť (62)
úzkosť - psychologické asp.. (1)
úzkosť-formy (1)
úzkostná neuróza (1)
úzkostná porucha (1)
úzkostné poruchy (7)
uzly
uzly (táborenie, jachtárst.. (1)
uzly námornícke (3)
uzly-746.25 (1)
uznanie (1)
uznanie štátov (1)
uznávanie odborných kvalif.. (1)
Užhorod (1)
užité umenie (4)
užitie-prax (1)
úžitková grafika (4)
úžitkové
úžitkové rastliny (3)
úžitkové sklo (1)
úžitkové umenie
úžitkové vozidlá (1)
úžitkový hmyz (2)
užívanie
užívanie alkoholu (1)
užívanie drog (9)
užívanie liekov (2)
užívanie masmédií (1)
užívanie počítačov (1)
užívanie správne (1)
užívatelia (1)
In den Klammern ist Anzahl des Vorkommens von des jeden Termins gebracht.